Category: Tigsik o Rawit-dawit

Rawit-dawit sa panahon nin lockdown

With the natural disasters that regularly visit Region 5, the Bicolanos have become a resilient people at some point, spicing their hardships with songs, poems and laughter. Kaya bakong makangalas na pati enhance community quarantine (ECQ), nagibuhan ki sarong rawit-dawit. Below is a composition that appeared in the Facebook Page, Ito Ang Tama Sorsogon. Credits … Continue reading Rawit-dawit sa panahon nin lockdown

Advertisement

Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Fourteen towns Cagayan Valley is recently experienced flooding that resulted to the displacement of resulting to the displacement of 63,287 people, or 10,887 families, and death of five people. As stories of how the floodwaters rise are being told, I am reminded of a rawit-dawit posted in Planet Naga last 2009 regarding the construction of … Continue reading Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Uran

I hate it when it rains. Mamundo. Garo ka preso. Limitado an hiro mo. Pero may mga tawong maogma pag minauran. Kaiba diyan an mga paraoma, an mga tawong nakaistar sa lugar na limitado an tubig, asin an mga tawong gustong-gustong magkarigos sa uran. Sa panurat ni Suralista, igwa pang grupo ki mga tawo na … Continue reading Uran

Padaba ko an mga luma

Ta dai man makaptan an lumang oras Nag-aging parong, paros o hinangos Padaba ko an mga bagay na luma. Ining lumang dyaryong luway nagbabalyo Ining lumang tarpolin naglalayog sagin Yaon sinda aram ko, kan yaon ka sa lumang kaito. La’bas ining paabot na uran, habo ko Hidaw ko daing huraw na uran sa ritrato Wagas … Continue reading Padaba ko an mga luma

Kasarig

Kontribusyon ni:  Tigdas*   Nata malakaw kang solo sa dalan, Mantang digdi man lang ako. Pigtatanaw taka sa kada agi mo, An lagapak kan saimong sandalyas, Bisto ko na arog kan Ragitnit kan samuyang puerto. Aram ko, na kasarig taka, Asin siring sako, ika. Mari na, kita mamasyar mantang Dae pa an sulnopan. Mag-orolay, magkaranta … Continue reading Kasarig

Kurit kan bagong saod

hale kay Jimple Borlagdan Paoro-otro an tabyon kan nakabitay na plastik ki pansit sa huyop kan aga, alanganin na kawat o paglíngâ. Pero kaipuhan hàbason kan tulong aki an kalwag sa tahaw kan pagmangno kan saindang mga nigo. Hinugon an paghalat kan mga làbas na an kantidad nagtatare sa lìpot kan oras. Nagkakagrat an saindang … Continue reading Kurit kan bagong saod

An Barongbarong

ni Clemente Alejandria (1895 - 1981)   Kun an langit napakita’ na garo tagob nin pu’ngaw, Kaibang nagromarom na minadamay an aldaw. An lalahogon tinatago’ dai sato’ napata’naw, Iyong nakakapurisaw ninsi mga hara’diton; Dagos tolos naagagha: Barongbarong, barongbarong! An mga hayop sa bukid, sa langtad asin kadlagan Nangadurulag, natago’, nahanap nin paalawan, Ta kun nahihiling … Continue reading An Barongbarong