Category: Tigsik o Rawit-dawit

Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Fourteen towns Cagayan Valley is recently experienced flooding that resulted to the displacement of resulting to the displacement of 63,287 people, or 10,887 families, and death of five people. As stories of how the floodwaters rise are being told, I am reminded of a rawit-dawit posted in Planet Naga last 2009 regarding the construction of … Continue reading Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Uran

I hate it when it rains. Mamundo. Garo ka preso. Limitado an hiro mo. Pero may mga tawong maogma pag minauran. Kaiba diyan an mga paraoma, an mga tawong nakaistar sa lugar na limitado an tubig, asin an mga tawong gustong-gustong magkarigos sa uran. Sa panurat ni Suralista, igwa pang grupo ki mga tawo na … Continue reading Uran

Kasarig

Kontribusyon ni:  Tigdas*   Nata malakaw kang solo sa dalan, Mantang digdi man lang ako. Pigtatanaw taka sa kada agi mo, An lagapak kan saimong sandalyas, Bisto ko na arog kan Ragitnit kan samuyang puerto. Aram ko, na kasarig taka, Asin siring sako, ika. Mari na, kita mamasyar mantang Dae pa an sulnopan. Mag-orolay, magkaranta … Continue reading Kasarig

An Barongbarong

ni Clemente Alejandria (1895 - 1981)   Kun an langit napakita’ na garo tagob nin pu’ngaw, Kaibang nagromarom na minadamay an aldaw. An lalahogon tinatago’ dai sato’ napata’naw, Iyong nakakapurisaw ninsi mga hara’diton; Dagos tolos naagagha: Barongbarong, barongbarong! An mga hayop sa bukid, sa langtad asin kadlagan Nangadurulag, natago’, nahanap nin paalawan, Ta kun nahihiling … Continue reading An Barongbarong

An mga Gadan

hale kay: Suralista Jimple Borlagdan Nagkahiriling na ninda kun ano sinda bago inaki. Napano an saindang mga mata ki tali. Pigkakatakutan, ta halos diyos an saindang halo pakasabat sainda kan kasimbagan sa puro kan takot. An liwanag na naglinaw tinunaw an tada kan saindang pagkatawo pinalataw an saindang pagka-ilaw. Hulyo 14, 2010. Karangahan.