Category: Tigsik o Rawit-dawit

An mga Gadan

hale kay: Suralista Jimple Borlagdan Nagkahiriling na ninda kun ano sinda bago inaki. Napano an saindang mga mata ki tali. Pigkakatakutan, ta halos diyos an saindang halo pakasabat sainda kan kasimbagan sa puro kan takot. An liwanag na naglinaw tinunaw an tada kan saindang pagkatawo pinalataw an saindang pagka-ilaw. Hulyo 14, 2010. Karangahan.

Rawit-dawit hale sa sarong pahina

Facebook has become not only a site for social networking but it also transformed into a page where people's whispers can be heard, where shouts are softened (or otherwise increased to trigger quarrels), and where artists can find ways to express themselves. Sa mga artists, saro na diyan si Praning's Korner Taga Legazpi (Angelito Madrilejos) … Continue reading Rawit-dawit hale sa sarong pahina

Kanta sa Duwang Prutas

ni: Jimple Uy Borlagdan Namuot ako  sa sarong mansanas Ay, ko ta an gayon palan panluwas parong makadara, unit mahalnas dai ko pinsar an unod 'tang tagas! Kunit ko tinilad ki sarong pili babaying an unit siring kan banggi mga tangga kan saiyang sadiri nagnanatok pag rarom naglalabi. Mamudo ki bunga arog sa buta magbulong … Continue reading Kanta sa Duwang Prutas

Paukod

ni Jaime Jesus Borlagdan Muya takang paogmahon pero dai ko na aram. Nawara na ako sa pakamidbid kan mga dalan pasiring sa saimong daghan. Pano na ngani ito? An paulukon ka? An kahurunon ka sagkod maging tubig an mga bituon sa itom na magdamlag? Sain na ngani an lindok mo, an mga malumoy mong parte … Continue reading Paukod

Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Ever since Facebook (FB) has invaded the Net, the world became a smaller place. O siguro tama lang su kantang "It's a small world after all". Dakul na kaya an nagkakasurumpungan asin nagkakabiristuhan. Saro sa mga nasumpungan ko digdi asin nabisto at least virtually, iyo si Pading Romy. Yugon mo yun? For the Albayanos and … Continue reading Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Romansa sa Pagultanan kan Paglimugmog asin Pungungubeta

By: Nery Ronatay Basta pirmi aga, sa pagultanan kan paglumugmog asin pangungubeta, Narurumduman ko ika. Kung namiminod pa daw an simong pasanan? Nalilindok ka pa daw sa simong luluknan? An pila daw  kan FX mo minalubid hangang kanto? Nakakanta mo na ang Kiss Me na bakong sintunado? Basahon mo na daw ang mga librong Harry … Continue reading Romansa sa Pagultanan kan Paglimugmog asin Pungungubeta

An diklom ni Maria

It's been a while since my last post. Sometimes, it's hard to balance work and hobby the way one tries to balance a newspaper on one hand and a 10 kilogram rice while treading a four-inch thick wet rice paddy. But of course, Biklish is lucky for having friends who regularly visit and drop some … Continue reading An diklom ni Maria