Bicol Songs and Music

Contents:

01. PANTOMINA 02. BICOL MEDLEY: ANO DAW ITONG SA GOGON/ SARUNG BANGGUI/ BULKAN BULUSAN / MAYON, ISAROG 03. MAKURING LIPUNG-AW 04. DUMAN SA SAMO 05. SI NANAY SI TATAY 06. MGA PAGTI-OS 07. MARASAPA BAYA 08. PUSONG PINAG-ORIHAN 09. NAPARA NA KAOGMAHAN 10. SA BAYBAYON NIN SISIRAN 11. AGRANGAY NIN PUSO 12. PAGKAMO-OT 13. DAI NIN KASAL-AN 14. BASTA MAY SUMSUMAN 15. AN POBRENG BUHAY 16. LINGAW MO NA 17. HALOY NANG PANAHON 18. KAMO AN MAY AGOM 19. MANAY BIDAY 20. SAYAW NA ITIK-ITIK

Contents:

01. Pantomina 02. Makuring Lipungaw 03. Duman Sa Samo 04. Si Nanay, Si Tatay 05. Mga Pagtios 06. Marasapa Baya 07. Sayaw Na Itik-Itik 08. Sa Baybayon Nin Sisiran 09. Dai Nin Kasal -An 10. Basta May Sumsuman 11. Many Biday, Manoy Bidoy 12. Pusong Pinag Orihan 13. Napara Na Kaogmahan 14. Bicol Medley Ang Daw Itong Sa Gogon, Sarung Banggi, Bulkan Bulusan, Mayon, Isarog 15. Agrangay Nin Puso

Contents:

01. PANTOMINA MENOR – TRADITIONAL 02. MAKURING LIPUNGAW – BALSE 03. DUMAN SA SAMO -RHUMBA 04. SI NANAY, SI TATAY 05. MGA PAGTIOS – NEW WAVE 06. MARASAPA BAYA – SLOW BALSE 07. SAYAW NA ITIK-ITIK – CHA-CHA 08. SA BAYBAYON NIN SISIRAN – COUNTRY 09. DAI NAN KASAL-AN – SLOW BLASE 10. BASTA MAY SUMSUMAN – CHA-CHA 11. BICOL MEDLEY A) ANO DAW ITONG SA GOGON B) SARUNG BANGGI C) BULKAN BULUSAN, MAYON , ISAROG 12. MANAY BIDAY, MANOY BIDOY – DAYANG-DAYANG 13. RHUMBA CAGSAWA -RHUMBA 14. TODO, TODO, TODO (BICOLANO) – CHA-CHA

Contents:

01 – Pantomina Menor (Saro, Duwa, Tolo, Apat…) 02 – Kudut-Kudtan 03 – Marasapa Baya 04 – Isipon Mo Sana (Recuerdo) 05 – Ilong Pagkamo-OT 06 – Punay  07 – Ano Daw Itong Sa Gogon? 08 – Pantomina 09 – Babaying Taga Bicol 10 – Si Nanay , Si Tatay 11 – Duman Sa Samo 12 – Salampating Guminaro 13 – Cadena De Amor14 – Sarung Banggui 

Contents:

01. PANTOMINA – CARMEN CAMACHO 02. PANTOMINA (MENOR) – EDWARD DE LOS REYES W/LOS BICOLANOS 03. PANTOMINA (INSTRUMENTAL) -ANINPOT BAND 04. BICOL CHA CHA EXPRESS – BERT DOMINIC & LANIE TOLENTINO 05. SARUNG BANGGI CHA CHA 06. SARUNG BANGGI WALTZ 07. CADENA DE AMOR 08. KARSELADONG PAGKAMO – OT (RHUMBA) 09. ANO DAW ITONG SA GOGON (BOOGIE- ROCK N ROLL)

Advertisement