An mga Gadan

hale kay: Suralista Jimple Borlagdan

Nagkahiriling na ninda
kun ano sinda bago inaki.
Napano an saindang mga mata ki tali.

Pigkakatakutan, ta halos diyos
an saindang halo
pakasabat sainda kan kasimbagan
sa puro kan takot.
An liwanag na naglinaw
tinunaw an tada kan saindang pagkatawo
pinalataw an saindang pagka-ilaw.

Hulyo 14, 2010. Karangahan.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s