Kanta sa Duwang Prutas

ni: Jimple Uy Borlagdan

Namuot ako  sa sarong mansanas
Ay, ko ta an gayon palan panluwas
parong makadara, unit mahalnas
dai ko pinsar an unod ‘tang tagas!

Kunit ko tinilad ki sarong pili
babaying an unit siring kan banggi
mga tangga kan saiyang sadiri
nagnanatok pag rarom naglalabi.

Mamudo ki bunga arog sa buta
magbulong ki paha bako sa utnga
an pagkamuot buot an may muya
gayon tanawon panlinga kan mata.

10-10-10. Karangahan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s