Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Fourteen towns Cagayan Valley is recently experienced flooding that resulted to the displacement of resulting to the displacement of 63,287 people, or 10,887 families, and death of five people. As stories of how the floodwaters rise are being told, I am reminded of a rawit-dawit posted in Planet Naga last 2009 regarding the construction of a dam in Lupi.

The verses is as follows:

An tubig naglalangkaw! Naglalangkaw an tubig!
Ano an buhay kun an kusá magigin danaw?
Pagpasaluib kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Ay! Hilnga baya ta paabot na an pagtakig
asin ngirhat kan banwaan na malataw
huli ta naglalangkaw na! Naglalangkaw an tubig!

May agrangay an banwaan na linulupig
ta iniirarom na sa tubig, garo sana karaw
an pagpasaluib kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Hain an pagmakulog sa dagang ngunyan tinitipig
sa mga sagin-sagin na papel asin asin pag-omaw?
Ta an tubig naglalangkaw! Naglalangkaw an tubig!

Paaram na daw maogmang banwaan na hilig?
Paaram na daw dinakulaan na malaad na tingraw?
Pinasaluiban ka kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Ay ta dai! Dai matogot an sa daga totoong minasarig!
Sisilawon ta sinda kan kosog kan satong kurahaw!
An tubig naglalangkaw! Naglalangkaw an tubig!

Madya na, mga katood, pûnan an pagribaraw!
Rumpagon an tuyo nindang pagkaraw!
An tubig naglalangkaw! Naglalangkaw na an tubig!
Pagpasaluib kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

 

See the source here.

 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s