Category: Tigsik o Rawit-dawit

Dagdag na Rawit-dawit

[Additional pieces of "rawit-dawit" both from Mr. Jessel Basanta.] Bituon asin Panginoron tara bituon kan banggui haen ka ngonyan? baga tangis an tao sa panganoron na sugo mo uran nahuhulog sa sakong payo… Repeki tukdoan mo ako magrokyaw mantang natatahuban nin tangis sa tangraw kan banggui nakaduko sa sakong plauta arog kan mga doot sa … Continue reading Dagdag na Rawit-dawit

muro

[Let's take a break from the monotony of essays. Ad lib ba. Below is a contribution from our reader who hides in the name of UBS.] muro by: Mr. Jessel Basanta an sakong muro tiriko habo magtubod sa dunong habo magsurat nin pagkamoot an plauta ko man nasuba palso an mga nota habo irokyaw an … Continue reading muro

An Pag-imon nin Sambay

By: Nery Nuyda Ronatay Sa katotohanan maimon kong sambay An satuyang minamawot sa mga pagtaram Iyong pagkamoot na luway-luway nangingidam Bagay na gusto niyatong tunay makaputan Bako sanang pirming mapangatorogan. Nata, bako daw kitang tunay na mga para-habol Sa unibersong nakabado kan satuyang ilusiyon? Bakong kita nanggad ang matinios na santo Duman sa satuyang mamuraway … Continue reading An Pag-imon nin Sambay

“Agimadmad” and DTN’s translations of the rawit-dawits

I must admit I did not give due attention to the words used by Nery Ronatay in his poems (see here and here). The same with the poems of M.I. (found here and here). I just felt them by the heart just like a melody that lulls a soul. Until somebody told me: Don't you … Continue reading “Agimadmad” and DTN’s translations of the rawit-dawits

Balagtasan Bikol-style and the piece “Sagkod Ngunian”

The Tagalogs are known for "balagtasan" or the tradition of debating in verse. The Bikolanos, too, has a similar art and it is known as "Tigsikan". Tigsikan is derived from "Tigsik" or the art of expressing a toast or an idea in the form similar to that of the Japanese "Haiku". Tigsikan is usually heard … Continue reading Balagtasan Bikol-style and the piece “Sagkod Ngunian”

Top Posts and Another Ronatay Piece

There are three posts that have been very active these days. These are Idolizing Jose Rizal; Kung Sabihon kong Dae na Ako Namomoot by our friend, Nery Ronatay; and, An Rawit-Dawit Kan Sarong Tawong-Lipod by our reader, M.I. While the Rizal post is understandable being a part of the academics, the last two are surprising. … Continue reading Top Posts and Another Ronatay Piece

An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”

Even before the Spaniards came, Bicolanos already believe in spirits. Bako tabi su ispiritung nakakaboyong. Ini su mga inaapod na "tawong-lipod". Kapamilya sinda kan mga inaapod na duwende, engkanto, asin iba pa. Pero literally speaking, igwa man ki mga tawong-lipod na puwede mo mahiling, makaptan, asin maka-istorya. Ini su mga tawong lipod sa ngonyan na … Continue reading An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”