Sa hubasan* naggibo akong tula

Some places are fertile for poetry. The quiet beaches of Gubat in Sorsogon are among the examples — the reason why Tabaco literary artist James Jesus Borlagdan was able to craft a piece that blends nature and philosophy. The piece is part of his book “Hadit sa biyahe buda iba pang mga bagahe”.

 

Nakatukaw sa hubasan
hinapot ko an dagat
kun sisay an ama kan kagabsan.

Linamos ako kan paros,
pero an kahewasan
tinawan akong hangos.

 

*Hubasan, sa Gubatnon "pampang".
 Abril 17, 2010. Pampang, Lacsa Hillton Resort, Gubat, Sorsogon
Advertisements

Uran

(photo credits: http://media.smashingmagazine.com/images/rain-photography/time.jpg)

I hate it when it rains. Mamundo. Garo ka preso. Limitado an hiro mo.

Pero may mga tawong maogma pag minauran. Kaiba diyan an mga paraoma, an mga tawong nakaistar sa lugar na limitado an tubig, asin an mga tawong gustong-gustong magkarigos sa uran.

Sa panurat ni Suralista, igwa pang grupo ki mga tawo na gustong-gusto an uran. Ini an mga tawong namomoot…

Mala may uran

ni: Jaime Jesus Uy Borlagdan

Mala may uran
kaya may pagkamuot
Mala mauran, mala dakol pang uranon.

Mala may uran
kaya ako nagmama’wot
ki pahurawan
Mala mauran, buda palalay an uranon.

Mala may uran
kaya may kalayo pa an dapog
an imbong may pighahalat na umabot
Mala mauran, mala may tada pang uranon.

Nobyembre 21, 2011. Tayhi.

Padaba ko an mga luma

Ta dai man makaptan an lumang oras
Nag-aging parong, paros o hinangos
Padaba ko an mga bagay na luma.

Ining lumang dyaryong luway nagbabalyo
Ining lumang tarpolin naglalayog sagin
Yaon sinda aram ko, kan yaon ka sa lumang kaito.

La’bas ining paabot na uran, habo ko
Hidaw ko daing huraw na uran sa ritrato
Wagas an ba’gong ulok sa mahalnas na tinampo,
Naiinot mapara kan lumang ulok mo sa payo ko.

Urualdaw mga ba’gong kulibat,
Luma kong daghan piggigiat,
Dai ninda aram puso ko ogma
Sa mga lumang kutok buda arat.

Oktubre 5, 2011. Karangahan.
Sinublian Kay: Jaime Bongot Borlagdan 1952-2011