Category: Arts & Literature

Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Fourteen towns Cagayan Valley is recently experienced flooding that resulted to the displacement of resulting to the displacement of 63,287 people, or 10,887 families, and death of five people. As stories of how the floodwaters rise are being told, I am reminded of a rawit-dawit posted in Planet Naga last 2009 regarding the construction of … Continue reading Rawit-Dawit: Naglalangkaw na an tubig

Kansyon kang Mahiwas na Dalan, I — Hamudyong

Magian an puso asin bitis, ako minapoon kan sakong pagbaklay, Mabaskog, talingkas, an kinaban nasa sakong hampangan, Dadarahon ako kan tinampong ini sain man gusto kong dumanan . Puon ngonian, dae ako minahagad nin swerteng maray, ako na mismo iyan Puon ngonian, dae na ako minanguyngoy, dae na minahalat, daeng ibang kaipuhan, Tapos na ang … Continue reading Kansyon kang Mahiwas na Dalan, I — Hamudyong

Uran

I hate it when it rains. Mamundo. Garo ka preso. Limitado an hiro mo. Pero may mga tawong maogma pag minauran. Kaiba diyan an mga paraoma, an mga tawong nakaistar sa lugar na limitado an tubig, asin an mga tawong gustong-gustong magkarigos sa uran. Sa panurat ni Suralista, igwa pang grupo ki mga tawo na … Continue reading Uran

Kasarig

Kontribusyon ni:  Tigdas*   Nata malakaw kang solo sa dalan, Mantang digdi man lang ako. Pigtatanaw taka sa kada agi mo, An lagapak kan saimong sandalyas, Bisto ko na arog kan Ragitnit kan samuyang puerto. Aram ko, na kasarig taka, Asin siring sako, ika. Mari na, kita mamasyar mantang Dae pa an sulnopan. Mag-orolay, magkaranta … Continue reading Kasarig