Padaba ko an mga luma

Ta dai man makaptan an lumang oras
Nag-aging parong, paros o hinangos
Padaba ko an mga bagay na luma.

Ining lumang dyaryong luway nagbabalyo
Ining lumang tarpolin naglalayog sagin
Yaon sinda aram ko, kan yaon ka sa lumang kaito.

La’bas ining paabot na uran, habo ko
Hidaw ko daing huraw na uran sa ritrato
Wagas an ba’gong ulok sa mahalnas na tinampo,
Naiinot mapara kan lumang ulok mo sa payo ko.

Urualdaw mga ba’gong kulibat,
Luma kong daghan piggigiat,
Dai ninda aram puso ko ogma
Sa mga lumang kutok buda arat.

Oktubre 5, 2011. Karangahan.
Sinublian Kay: Jaime Bongot Borlagdan 1952-2011

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s