Kasarig

Kontribusyon ni:  Tigdas*

 

Nata malakaw kang solo sa dalan,
Mantang digdi man lang ako.
Pigtatanaw taka sa kada agi mo,
An lagapak kan saimong sandalyas,
Bisto ko na arog kan
Ragitnit kan samuyang puerto.
Aram ko, na kasarig taka,
Asin siring sako, ika.
Mari na, kita mamasyar mantang
Dae pa an sulnopan.
Mag-orolay, magkaranta
Asin isumbil ta an alak,
Mientras na siya mahamis.

Dae ko mabilang an mga aldaw,
Dae ko mabilang an mga ngarakngak.
Mahamis pano an ulok mo nakakaulakit.
Guiromdom ko an enot na pagtuparan ta,
Mauran kaito, an panganoron nadadagit,
Siring kan imahe sa saimong lahog.
Alagad kan nagpabisto ako,
Namumurak man palan an ngabil mo.
Bagang rosas sa tig-initan,
Makinang, mahamoton
Arog kan hangaw nin omboy.
Nata? Lingaw mo na amiga?
Mari na kita mangiturugan,
Mantang dae pa an sirangan.
Mag-orolay, magkaranta,
Asin ngiritan ta an buhay
Mientras na siya mahamis.

 

* Sa interesado kay Tigdas asin sa saiyang panurat, paki-PM na lang tabi ako. Salamat.

One thought on “Kasarig

  1. magayunon na maray an tulang ini…i’m feeling more melancholic though…tano ta kaipuhan mawara an sakong kasarig? tano?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s