Tagdo nin Pagkamoot


Sa dagit nin bulkan iniluwa
An puso niya na sintagas nin gapo
Tagas na dai matanyog ni magaba
Sa rapado nin sanggatos na bagyo.

 

Alagad minsan may sarong tagdo
Na naghadok sa matagas na gapo
Mainit, mahamis, maliputok
Asidong sa tagas nagpayumok.

 

Sarong tagdo, sarong gapo, sarong minsan
Na may nagpabago sa kinaban
Pagkamoot na dai mataparan
Tagdo na dai aram an pinaghalean.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s