Tag: Tigsik o Rawit-dawit

Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Ever since Facebook (FB) has invaded the Net, the world became a smaller place. O siguro tama lang su kantang "It's a small world after all". Dakul na kaya an nagkakasurumpungan asin nagkakabiristuhan. Saro sa mga nasumpungan ko digdi asin nabisto at least virtually, iyo si Pading Romy. Yugon mo yun? For the Albayanos and … Continue reading Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Advertisement

An diklom ni Maria

It's been a while since my last post. Sometimes, it's hard to balance work and hobby the way one tries to balance a newspaper on one hand and a 10 kilogram rice while treading a four-inch thick wet rice paddy. But of course, Biklish is lucky for having friends who regularly visit and drop some … Continue reading An diklom ni Maria

Dagdag na Rawit-dawit

[Additional pieces of "rawit-dawit" both from Mr. Jessel Basanta.] Bituon asin Panginoron tara bituon kan banggui haen ka ngonyan? baga tangis an tao sa panganoron na sugo mo uran nahuhulog sa sakong payo… Repeki tukdoan mo ako magrokyaw mantang natatahuban nin tangis sa tangraw kan banggui nakaduko sa sakong plauta arog kan mga doot sa … Continue reading Dagdag na Rawit-dawit

An Pag-imon nin Sambay

By: Nery Nuyda Ronatay Sa katotohanan maimon kong sambay An satuyang minamawot sa mga pagtaram Iyong pagkamoot na luway-luway nangingidam Bagay na gusto niyatong tunay makaputan Bako sanang pirming mapangatorogan. Nata, bako daw kitang tunay na mga para-habol Sa unibersong nakabado kan satuyang ilusiyon? Bakong kita nanggad ang matinios na santo Duman sa satuyang mamuraway … Continue reading An Pag-imon nin Sambay

“Agimadmad” and DTN’s translations of the rawit-dawits

I must admit I did not give due attention to the words used by Nery Ronatay in his poems (see here and here). The same with the poems of M.I. (found here and here). I just felt them by the heart just like a melody that lulls a soul. Until somebody told me: Don't you … Continue reading “Agimadmad” and DTN’s translations of the rawit-dawits

Balagtasan Bikol-style and the piece “Sagkod Ngunian”

The Tagalogs are known for "balagtasan" or the tradition of debating in verse. The Bikolanos, too, has a similar art and it is known as "Tigsikan". Tigsikan is derived from "Tigsik" or the art of expressing a toast or an idea in the form similar to that of the Japanese "Haiku". Tigsikan is usually heard … Continue reading Balagtasan Bikol-style and the piece “Sagkod Ngunian”