Mga Trayangulo ni Jimple Borlagdan

Hale kay Jimple Borlagdan
Advertisements

Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Ever since Facebook (FB) has invaded the Net, the world became a smaller place. O siguro tama lang su kantang “It’s a small world after all”. Dakul na kaya an nagkakasurumpungan asin nagkakabiristuhan. Saro sa mga nasumpungan ko digdi asin nabisto at least virtually, iyo si Pading Romy. Yugon mo yun?

For the Albayanos and the Bicolanos, a highly recommended link is Pading Romy’s notes. It contains lots of insights on the past and present Albay, and the culture as well as taste of the Albayanos. Written in Bikol and English (Biklish?), the link also provides interesting information along with musings (in poetry and in prose) of an Albayano. A sample of his work is reproduced as follows:

An Pagpadaba ni Lola

“Uni ako.. pagal-pagal na..
sa kalilibot sa iba-ibang banwa;
namumundo,nag-iildaw..pero kaipuhan ko nanggad maginguha.

an nagsabat sakuyang istorya digdi sa opisina;
kansusaro daa uminabot si lola;
ako napabungkaras,duminalagan pa kusina;
may naparong ako..hamot na hale sa satuyang probinsya.

sakuyang nailing an sarong platong may lada,urabang, naglalana-lana;
sabay kua ki maluto na mag-aaso-aso pa.
an puso ko napangirit sa enot kong pa sanang ungit.
salamat po lola sa pagbadaba mong hanggang langit…”

An diklom ni Maria

It’s been a while since my last post. Sometimes, it’s hard to balance work and hobby the way one tries to balance a newspaper on one hand and a 10 kilogram rice while treading a four-inch thick wet rice paddy.

But of course, Biklish is lucky for having friends who regularly visit and drop some comments despite the lack of new posts.

By the way, below is a contribution from the pen of Mr. Jessel Basanta. Can we expect another translation from DTN? ūüôā I suppose so.

Have a blessed Holy Week everyone and enjoy reading.

*****

An diklom ni Maria


Tadaw dae ka nahahale sa parong ko
Ang durus na ini kabaing mo
Burubukod nin karaba
Sa diklom

Uni ako, Kauron ang duros
Tadaw dae ka minasimbag
Blangko ang tanawon
Sa sulnopan

Dai ko isi alagad ano ang bangraw
Itatao mo daw sakuya
An karaba kan lalaogon siring
Sa diklom

Sa mga tataramon nin paglinga
An kanta mo Maria
Samno kan sakuyang kalag
Sa kahorasaan

Madya, o madya irokyaw ta
Punan ta ang kakundian
Kaining katipong na Kalis
Sa diklom.

Dagdag na Rawit-dawit

[Additional pieces of “rawit-dawit” both from Mr. Jessel Basanta.]

Bituon asin Panginoron

tara bituon kan banggui
haen ka ngonyan?
baga tangis an tao
sa panganoron na sugo mo
uran nahuhulog sa sakong payo…

Repeki

tukdoan mo ako magrokyaw
mantang natatahuban nin tangis
sa tangraw kan banggui
nakaduko sa sakong plauta
arog kan mga doot sa oma
nalalagalag, namumundo sa repeki

An Pag-imon nin Sambay

By: Nery Nuyda Ronatay

Sa katotohanan maimon kong sambay
An satuyang minamawot sa mga pagtaram
Iyong pagkamoot na luway-luway nangingidam

Bagay na gusto niyatong tunay makaputan
Bako sanang pirming mapangatorogan.

Nata, bako daw kitang tunay na mga para-habol
Sa unibersong nakabado kan satuyang ilusiyon?

Bakong kita nanggad ang matinios na santo
Duman sa satuyang mamuraway na impiyerno?