Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Ever since Facebook (FB) has invaded the Net, the world became a smaller place. O siguro tama lang su kantang “It’s a small world after all”. Dakul na kaya an nagkakasurumpungan asin nagkakabiristuhan. Saro sa mga nasumpungan ko digdi asin nabisto at least virtually, iyo si Pading Romy. Yugon mo yun?

For the Albayanos and the Bicolanos, a highly recommended link is Pading Romy’s notes. It contains lots of insights on the past and present Albay, and the culture as well as taste of the Albayanos. Written in Bikol and English (Biklish?), the link also provides interesting information along with musings (in poetry and in prose) of an Albayano. A sample of his work is reproduced as follows:

An Pagpadaba ni Lola

“Uni ako.. pagal-pagal na..
sa kalilibot sa iba-ibang banwa;
namumundo,nag-iildaw..pero kaipuhan ko nanggad maginguha.

an nagsabat sakuyang istorya digdi sa opisina;
kansusaro daa uminabot si lola;
ako napabungkaras,duminalagan pa kusina;
may naparong ako..hamot na hale sa satuyang probinsya.

sakuyang nailing an sarong platong may lada,urabang, naglalana-lana;
sabay kua ki maluto na mag-aaso-aso pa.
an puso ko napangirit sa enot kong pa sanang ungit.
salamat po lola sa pagbadaba mong hanggang langit…”

2 thoughts on “Pading Romy: An Pagpadaba ni Lola

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s