Tag: poetry

An Pag-imon nin Sambay

By: Nery Nuyda Ronatay Sa katotohanan maimon kong sambay An satuyang minamawot sa mga pagtaram Iyong pagkamoot na luway-luway nangingidam Bagay na gusto niyatong tunay makaputan Bako sanang pirming mapangatorogan. Nata, bako daw kitang tunay na mga para-habol Sa unibersong nakabado kan satuyang ilusiyon? Bakong kita nanggad ang matinios na santo Duman sa satuyang mamuraway … Continue reading An Pag-imon nin Sambay

“Agimadmad” and DTN’s translations of the rawit-dawits

I must admit I did not give due attention to the words used by Nery Ronatay in his poems (see here and here). The same with the poems of M.I. (found here and here). I just felt them by the heart just like a melody that lulls a soul. Until somebody told me: Don't you … Continue reading “Agimadmad” and DTN’s translations of the rawit-dawits

kung sabihon kong dae na ako namomoot

"So what is a rawit-dawit?", I was asked. The easy answer was "It's Bicolano poetry". But I was mum. I think it's more than a poem. It's not just a culture but also a treasure that's now hard to find. And reading a friend's piece made my conviction stronger.  I'm sharing with you a piece … Continue reading kung sabihon kong dae na ako namomoot

Irosin: History in Verse

Natapos na su PPSA pero su research ko manungod sa mga Imperial sa Albay asin man sa nakaagi kan Bikol padagos pa giraray. And as I do so, I accidentally stumbled on this cute presentation of the history of the town of Irosin in Sorsogon. The presentation is in Bikol verse with an English translation. … Continue reading Irosin: History in Verse

Tagdo nin Pagkamoot

Sa dagit nin bulkan iniluwa An puso niya na sintagas nin gapo Tagas na dai matanyog ni magaba Sa rapado nin sanggatos na bagyo.   Alagad minsan may sarong tagdo Na naghadok sa matagas na gapo Mainit, mahamis, maliputok Asidong sa tagas nagpayumok.   Sarong tagdo, sarong gapo, sarong minsan Na may nagpabago sa kinaban … Continue reading Tagdo nin Pagkamoot