Himati: Poets from Albay

Bicolanos are visual and literary artists. Kaya ngani may nagsasabi na bako pobre an Bikolandia dahil nakakatamo pa ang mga Bikolano na maglangoy sa dagat kan musika, pintura asin entablado.

Sa panahon ni Covid, binuhay asin padagos na binubuhay ang mga arte na ini. Sa tabang kan Savage Minds, an mga beteranong aktor na sinda Jaime Fabregas asin Lui Manansala binasa an mga panurat kan 3 Albayanong padagos na binubuhay an kultura asin lenguaheng Bikolnon – sinda Marne Kilates and Jun Belgica of Daraga and Raffi Banzuela of Camalig, Albay.

Dangogon ta sinda Marne asin Lui habang binabasa ninda an mga rawit-dawit. Maghimati kita.

Jaime Fabregas Reads Marne Kilates:
https://www.facebook.com/SavageMindBikol/videos/346681912959922/?d=null&vh=e

Lui Quiambao Manansala Reads Jun Belgica
https://www.facebook.com/SavageMindBikol/videos/687976325295088/?d=null&vh=e

Lui Quiambao Manansala Reads Raffi Banzuela
https://www.facebook.com/SavageMindBikol/videos/535574130485136/?d=null&vh=e

Credits to Savage Mind and Kristian Cordero

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s