Anong Ogma

Hale sa album ni Tagatibo.

Advertisements

Turog na an Gabos

Uni an ika-duwang sonata hale sa Bandang Jimple Borlagdan. An titulo kaini iyo an “Turog na an Gabos” na kinomposir kan Marso 7, 2007 sa Pawa, Siyudad nin Tabaco sa Albay. An liriko asin MP3 kan sonata iyo an minasunod:

TUROG NA AN GABOS

Malakaw kita sa banggi
pagturog na an gabos
pagturog na an gabos
pagturog na an gabos.

Dai kita matakot
pag sa madiklom maagi,
ta an bulan luwas
an bituon wagas
buda turog na an gabos
turog na an gabos.

Continue reading “Turog na an Gabos”