Hale sa Inbox: Pangapudan nin Suporta

Marhay na aga sa saindo gabos na kasaro kan pamilyang minatubod sa paglaom na pagyamanon an satuyang kulturang Bikolnon.

Ako tabi si Pading Berto na minagikan pa sa syudad kan Naga pero nasa Daet, Camarines Norte na. Sa ngonyan, ako asin an sakuyang agom na si Fe an nagpapadagos kan simpleng pagmawot na buhayon asin maibalik an pagkamoot kan bagong henerasyon sa satuyang pinagdakulaan. An satuyang nagagadan nang Kulturang Bikolnon sa literatura asin iba pang mga Bikolnon kaiba na at mga tigsik asin rawitdawit.

Sa samuyang dikit na kwarta pero mayaman na pagtubod asin pagtubod, naitugdok mi an sarong gallery (arkilado an lugar) na parte kan samuyang inaarkilahan. Inapod mi ineung KUYAKOY ART CAFE na nasa Borabod, daet, Camarines Norte. An samuyang inisyatibo an nagpuon sa pagtatao kan pagbisto sa mga young artists kan Camarines Norte.

Sa ngonyan, nakapag-organisa na tabi kami nin grupo ninda na an apod eu an YOUNG ARTISTS GUILD OF CAMARINES NORTE. Sinda an mga na interes kan pagpinta, pagsurat, poetry at iba pa. Parte kan samuyang naguibong mga aktibidad eu an sarong event na inaapod ming SOROMPONGAN. An Sorompongan eu an sarong Sabado na gabos lang pig-uuralayan eu an satuyang sadiring literatura asin kultura kan Bikolnon

Sa Daet, dikit na lang sana tabi sa totoo lang an marhay asin maurag na makaulay na aram an Bikol o anuman na manungod sa satuyang kultura. Pawara na tabi. Sa paagui kan SOROMPONGAN minamawot kami na luway-luway maibalik mi an pagpapadara nin sarong magayon  na resultang matukduan asin matawan ang bagong henerasyon kun saen sinda naghali.

Duwa lang kami tabi sa dakulang pagmawot na arog kaini. An mga young artists yaon pero naheling mi an pangangaipuhan nin tabang para sa sainda na maidukar sa sadiring kultura.

Mahagad kaming tabang sa saindo sa paagui nin saindong presensya para maheling asin madangog kan gabos na igua pa asin dakol pa ang minatubod sa satuyang sadiring kulturang Bikolnon. Dios mabalos po tabi sa saindo gabos.

P.S.: Para po maheling nindo an samuyang guiniguibo pwede po nindong ma LIKE an KUYAKOY ART CAFE sa FACEBOOK o kontakon ako sa 0918 684 2001. Saludo!

Mabalos,

Albert Abanes

Advertisement

2 thoughts on “Hale sa Inbox: Pangapudan nin Suporta

  1. Dios mabalos po tabing marhay sa pag post kaining surat ko. Mawot ko asin kan sakuyang agom kaiba na an mga kaiba mi sa Kuyakoy Art Cafe asin kan Young Artists Guild Camarines Norte na magkasararo kita sa ngaran kan satuyang literaturang Bikolnon. Welcome po an gabos na mawot na magbisita sa samuyang simpleng lugar. An pinamagayon pong pagbisita eu an aldaw na Sabado. Kada Sabado igua po kaming event. Maheheling po tabi sa samuyang FB Page na Kuyakoy Art Cafe. Pwede man po tabing magtext o apod sa sakuya sa 09186842001. An pagbisita sa samuya pwedeng sabayan na nin outing sa bagasbas Beach kun saen haranihon na marhay sa samuya. Dios mabalos po guiraray sa gabos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s