Is there crab mentality among Bikolanos?

Aki pa ako, pirmi nang sinasabi na may crab mentality daa an mga Bikolano. Mala ta bako lang daa uragon kundi makaurag man. Yan ang dahilan kun nyata dai nag-aasenso an Bikolandia.

Kan panahon ni depuntong Presidente Ferdinand Marcos, an nagkapira sa mga kadre kan New People’s Army (NPA) sinasabing mga Bikolano. At the same time, an nagkapira na supporter ni Marcos, mga Bikolano man. An notableng Apat na Agila mga Bikolano alagad ang mga dayupot na maka-administrasyon kan panahon kan Martial Law mga Bikolano man. An saro sa diit na maging presidente kan Pilipinas, si Raul Roco, Bikolano alagad an nagpadaog saiya mga notableng Bikolanong pulitiko.

Fast forward, an numero unong oposisyon kay Presidente Rodrigo Duterte na si Leila de Lima, Bikolana. Puwede na man idagdag si Vice President Leni Robredo na saro man na Bikolana. Alagad an dayupot na suportador ni Rodrigo, an numero unong Die-hard Duterte supporter o DDS saro man na Bikolano — si Atty. Sal Panelo. An pinaka-latest: an sarong soldados na bistado bilang “coup-mander”, sarong Bikolano — si Antonio Trillanes IV. Katakod kaiyan, sarong soldados man na Bikolano an pamoso sa saiyang anti-communist activities — si Antonio Parlade Jr. Ini si Parlade taga-Tercer Distrito kan Albay asin nananama ngonyan sa isyu kan Red-tagging. Gustong sabihon, habang itinataas ni Trillanes ang ngaran kan mga soldados, pinapababa man ini ni Parlade dahil sa saralang impormasyon na ilinuluwas sa mga anti-communist advocacy niya. Siisay an makakalingaw sa pinaluwas na baretang kasabay an Bicol University, Ateneo de Naga asin Aquinas University sa mga eskuwelahan na pinaghahalean kan mga komunista?

Medyo makamurumundo kun tunay na may crab mentality an mga Bikolano. Gustong sabihon kaiyan, habang may nagsasakat, may nagpipirit man na pababaon ini. Garo mga kasag sa laog kan basket na dahil gusto gabos makaluwas, kanya-kanyang pirit na sumakat maski na butungon pababa an saiyang mga kairiba.

O baka napo-pokos lang ang atensiyon ta sa kasag? Dai kaya puwedeng hilingon ta yan sa lente kan “6 or 9 perspective”?

Kan ako nasa kolehiyo pa, pina-drowing samuya an dating building kan PLDT. Pinapili kami kun saen mi gusto pumusisyon. An iba nagsakat sa rooftop sa ibong na kalye, an iba sa ampangan mismo kan building, asin an iba sa gilid. Matapos an 30 minutos, iba-iba an kinaluwasan kan drowing. An hapot, siisay an nasala sa pag-drowing?

Sinasabi na ang mahihiling mo depende kun saen ka nakatindog. Kaya, an sarong simbolo, puwedeng maging seis o kaya man nueve. Sa madaling sabi, posible kaya na mas malawak an pag-iisip kan mga Bikolano dahilan ta kaya nindang i-akomodar an iba-ibang perspektiba?

Advertisement

2 thoughts on “Is there crab mentality among Bikolanos?

  1. Crab mentality trancends boundaries, religion and race. Even people closer to one’s blood would pull one down for whatever, sane or insane, reason there is. It is one of the cancers of the Filipino society. Habo ko magin politikal an sakuyang komento pero magubat sa boot an iba sa mga personalidad na nasambit mo digdi sa artikulo mo. For the same reason that I am proud to be a Bikolano, that I condemn them.

  2. True, That trait is not ‘region bound”. Dakol kaiyan sa ibang grupo or regions sa Pilipinas. Mas gusto ko sabihon na, talagang matatapang ang mga Bikolano, men or women.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s