The Art of “Tatsar”

The “major, major response” of Maria Venus Raj finally led her to a “major, major mistake”. One, it led her to lose the Miss Universe crown, and two, it fed the hunger for mistakes of the “tatsadores and tatsadoras”. Siyempre dawit diyan an elementary teacher niya sa Bato kun saen siya primerong nakaukod mag-English. Nag-urugbon na baga hanggang kasabay na su BU-ICCS kun saen siya dineklara na Cum Laude.

But Venus Raj is composed. In a TV interview she said she is not affected. At least daa may mawawalat siyang legacy na magpapagiromdom sa mga Pilipino asin sa bilog na mundo manungod saiya: An tataramon na “Major major”.

O siguro nasanay na si Venus sa mga Bikolano lalo na sa mga Albayano na saiyang nakuru-kaiba kan siya nagklase sa Legazpi. Sabi daa kaya, an mga Albayano, tatsaderos asin tatsaderas. In the words of Pading Romy:

In Albay, “Tatsar” has evolved to be an art all its own.
This art is fairly common amongst Albayanos. It is not a trait we are particularly proud of..nor are we ashamed of it.The fact stands that we simply are a province of “Tatsadors and Tatsaderas”…

Sarong ehemplo, hale pa giraray sa Albayanong bida sa FB:

Angelina Jolie and the Buyo Boys

Situation 1: A Beautiful, sexy girl catches too much attention in a mall.
From afar, three guys ( A=Amigos) in a casual conversation..Let’s listen in..

A1: Materyales Fuertes adi padi..
A2: Magayon kuta na ugaring bisngagun.
A3: Gari na palapa an dungo..dapaun adi padi.
A1: Dai man daw nindo, ta gari ngani ikinaag na sana basta may maangusan man lamang..
A2: Kan nagwaras an mahal na dios ki kabisngagan,gari ini padi su nanginotan sa pila..nangikit pa.
A3: Hesus, an rapan-dapan gari paratarok.
A1: Paramaritatas gayud an sa saud kan Daraga..
A2: Gari aki iyan padi kan pigbabakalan ni lola ki buyo..
A3: An apod kaan padi,”Kambal sa Uma” ta gari uma pag tag-init.. biyo nagbabaratak..an buol..
A1: Grabe man kamo..uy nag-smile padi.(smiling back while whispering) hesus an ngudoy gari nagparasiba ki lechon..malanahun..nagmumuru-mantika.
A2: Gari pasluon sa pansit palamigan buda chicharon bulaklak sa Cres adi padi?
A3: Dipisilun an pag-sustinar kaan..masibaon palan.
A1: Ano an padi ta an ngudoy ta gari pinutakti..ubagun.
A2: Ata ngani nagma-mama iyan ta paratinda ki buyo..
A3: Uso baga an ngunyan padi.gari uro-Angelina Jolie.
A1: Sus,gari na nasublat..nakagat gayod an ki ipis ta dai nang-imo kan ngudoy nya pagkatapos magsiba ki lechon.
A2: Ugakon an padi.Ta pagkakaon kan lechon tuminurog na dai nang-imo.
A3: Asus padi,tuhod pa an? Grabe an batal..
A1: At least padi, aram mong relihiyosa an..gari uro-aldaw kaluluhod sa St.Jude.
A2: Aloy na an daing ilusyon padi..grabeng pangadyion..nagbaratal biyo.
A3: Ata nang ugakon an padi,hilinga an siko,malatumun..gari payt sana an pamurungko.ano na daw sana an kakaan kaiyan?
A1: Ika man daw bantay sa pwesto kan buyo sa saud kun dai umitom an siko mo..
A2: Tuhod buda siko man nanggad an maitum adi?Bako daw muslim iyan padi,ta gari dupa-dupa an pigigibong pangadyi?
A3: Aw kun muslim iyan, mas maray ta bako ma-kunsumo, dai makaon ki karne ki orig,bata mahalon na an kilo..
A1: Aw kun maagom ko an..daing problema sa karne..rarasyonan ko an buru-banggui.(smiling devilishly) unlimited pa an rice..
A2: Ambog mo man padi, unlimited ngani su rice, su karne man sarong pidasong longganisang guinobatan,duwang bunay ki pugo..mabasug man iyan?!
A3:Puladayon baga padi si madi mo..gari sinapak-sapak ki treseng bakla an pisngi.
A1: Nagpa-make up an padi sa Oro kun bako sa Milagrosa.
A2: An bado pati gari inarkila kay Willie de Legazpi.
A3: Ukay-ukay an padi.Su ukay-ukay baga sa Daraga ta arani sa pwesto ninda ki buyo buda mamaon.
A1: Pero,pwerte man baga an kaputian padi..gari coukomban(coupon bond),masiramon an pagkuritan..
A2: Kan pentel pen mong puti an tinta, ugaring gari pudpod na krayola an laba.parus mo nanggad padi…
A3: Wow, an ipit padi..ma-summer na.uso pa palan sainda an poinsettia..
A1: An pangaran kaan padi,Mary..an apelyido Krismas..
A2: Uy, nag-smile giraray..duluka na nindo padi..
A3: Ako na daw.puro kamo torpe!..Miss pwede makimidbidan?

Girl: Hi..I’m Mary.
A1: Sabi na daw…
A2: Hello Mary…I crush you…

Advertisement

5 thoughts on “The Art of “Tatsar”

  1. Makaulok pagbasahon ini, makarelate man gayud ako ta maski ako matasaron man. Ano kaya ang psychology kun nata matatsaron kitang mga
    Albayano? Bako ba kita mga insecure??? hehehe bako man siguro ano??? Nata daw halos gabos na mareceive kan senses ta lalo na sa panghiling pigtatatsaran ta???? Minsa n ngani masabi pa na: MATATSARON KA MAKANUSON KA MAN NGANI!!!

  2. Mahirap pala maintindihan ang salitang Albayano. Nosebleed! Heard many times from a writer friend na bako lang matatsaron ang mga Albayano kundi mayabang pa. Don’t really know why he said that. Pooh, what do you think?

  3. Makaulukon, pero totoohon! sa panaklob na tataramon, ta ini naging hobby mi man kaidto sa colegio, inaapud mi an pag tatsar na “appreciation”!

    Malaen tlga an Bicol wit, kun madali-dali ka mapikon mas marhay pa dae n sana makihuron, ta maski man nanggad yaun an pag tatsar, yaun man an pahapyaw na pag omaw pero kadalasan an intension man sana pagkaraw karaw…


    Mga Kurit-Kurit sa Dahon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s