Tag: Bikol

Lessons from Venus Raj’s “Major, Major” Mistake

One of the hotly commented posts in the YouTube is 1969 Ms. Universe  Gloria Diaz's comment (link here or watch the post below) in relation to Venus Raj's response on the Q & A portion of the 2010 Ms. Universe pageant. Diaz is proposing that maybe it is high time that we employ interpreters for … Continue reading Lessons from Venus Raj’s “Major, Major” Mistake

Advertisements

Dagdag na Rawit-dawit

[Additional pieces of "rawit-dawit" both from Mr. Jessel Basanta.] Bituon asin Panginoron tara bituon kan banggui haen ka ngonyan? baga tangis an tao sa panganoron na sugo mo uran nahuhulog sa sakong payo… Repeki tukdoan mo ako magrokyaw mantang natatahuban nin tangis sa tangraw kan banggui nakaduko sa sakong plauta arog kan mga doot sa … Continue reading Dagdag na Rawit-dawit

An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”

Even before the Spaniards came, Bicolanos already believe in spirits. Bako tabi su ispiritung nakakaboyong. Ini su mga inaapod na "tawong-lipod". Kapamilya sinda kan mga inaapod na duwende, engkanto, asin iba pa. Pero literally speaking, igwa man ki mga tawong-lipod na puwede mo mahiling, makaptan, asin maka-istorya. Ini su mga tawong lipod sa ngonyan na … Continue reading An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”