Rawit-dawit sa panahon nin Covid

Inspiration strikes anytime, anywhere, regardless of the situation and the environment.

Below is a piece of rawit-dawit from the keyboard of Alfredo “Jhun” Galicia Mirabete Jr.

Sarung Pakiuron

Maray na aldaw an enot sa sakuyang pagbati,
enoton an Kagurangnan dae dapat ipahuri.
Dawa ngani may krisis kitang pigmamati,
naghahatud ning takot sa mga mayaman o pubre.

Igwang nakaamba pirmi sa satuyang mga salud,
pirming paghandaan ang epektong hatud.
Dae ta aram kun ini masagkod?
kaya kita pirmi mag andam asin magsunod.

Ini sa hiling ko sarung magabat na leksyon,
na dapat an satuyang kalikasan dae po pag abusohon.
An mga sala tang gawi-gawi satu ng tanuson,
nganing kita dae na grabeng pagkastiguhon.

Ano daw kita kun pirmi magsunod,
dae gayud dipisil nin maray ang pagpapautob.
Dae magpara ruluwas luwas magtinir sa laog,
maging malinig sa satuyang mga salud.

ECQ lockdown sa palibot kan kada banwaan,
pwera baga kun ididiliver eyu an pagkakan.
Asin iba pang mga pang oroaldaw satuyang kaipuhan,
na dae pwedeng talangang pagbawalan.

Dae tabi kita magpara reklamo,
ta gabos man kita talagang apektado.
Tabangan ta na sana daw satuyang Gobyerno,
magsunod, erespeto, maghalat sa mga abiso.

Siguro paagi man ini kan Mahal na Diyos,
para sa Saiya kita lalong maugos.
Sa pag pangadye satuyang ipadagos,
Lingawan ta daw po nguna an gabos gabos.

Panahon para pukosan ta an satuyang pamilya,
tutal baga sa harung sinararo baga kita.
Ta garu baga mga bonding nalilingawan ta,
dahil baga sa trabaho an pirming pig iisip ta.

An COVID-19 nagtataong kahandalan,
alagad satuya man sigurong pasalamatan.
Ta sigurado ako may dara man ining karahayan,
na makabalik kita sa Mahal na Kagurangnan.

Kaya sa kagabsan sakuyang tabing pangapudan,
magsurunod tabi kita an talagang kaipuhan.
Mangadye pirmi kita sa satuyang Kagurangnan,
na lugod irarayo kita sa grabeng katibaadan.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s