Tricycle asin Motorsiklo: Mga Hade kan Tinampo

Kan nag-uli ako sa Albay kan nakaaging Undas, saro sa makulog sa mata iyo an mga motorsiklo asin mga tricycle na nagpapasad-pasad sa Highways. Lalo na paglaog mong Camarines Sur sa Madaya, este, Andaya Highway dangan sa Maharlika Highway. Dahil nag-southroad ka, bako ka taga-lugar, kaipuhan mo magtaong respeto sa mga ini. Maghalat ka na sinda magpaonod saimo o kaya mag-hingowa ka na mag-overtake. Kaya lang, bako harayo an disgrasya dahil diyan.

True enough, pirang aldaw pakatapos kan Todos Los Santos, sarong makamurumundong bareta ang nangyare diyan sa Pamplona. Walo an gadan asin onse an irido dahil sa salpukan kan bus na pa-Manila asin UV Express na pa-Naga. An rason, nag-iwas daa an bus sa hade kan tinampo: an tricycle.

Overloaded na tricycle sa Camarines Sur

Maski tinatawan dapat na respeto an siisay man na nasa tinampo, dapat aram kan kada saro an saindang puwesto. Halimbawa, sabi sa Memorandum Circular 2007-01, bawal an mga tricycle asin pedicab sa highways asin an mga behikulong ini dai puwedeng magdara ki pasahero o kargamento na lagpas sa saindang kapasidad.

Tunay na may mga lugar na warang agihan kundi an highway asin dai talaga maiiwasan an pag-agi kan mga ini. Alagad, igwa man baga ki gilid. May mga lugar na four lines, ta’no ta dai ninda kuwaon an outer lane?

Baka kaipuhan na pukawon an mga lokal tang opisyal sa bagay na ini. Bako tamili nagtatao ki kwarta an mga tricycle sa lokal na gobyerno sa paagi kan franchise fees, ipipikit ta na lang an mata sa saindang sistema. Ta’no pa ta ginibo an mga ley kun dai man sana susunodon?

Wara dapat na may maghade sa tinampo. Dapat, sa kanya-kanyang lugar, asin dapat may respeto.

Save 45.0% on select products from WBSZDS with promo code 45HYA6X8, through 11/14 while supplies last.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s