Preparasyon para sa KAB Festival sa Irosin, padagos

Inhihimo sa Irosin Lake an padagos na preparasyon para sa maabot na 2019 KAB (Kabataan Alay sa Bayan) Festival na mangyayari sa ika-31 san Agosto hanggan ika-1 san Setyembre 2019.

An aktibidad papartisiparan san mga grade school level Boy Scouts sa bilog na Probinsiya kan Sorsogon. Pinangunahan ni Meyor Pidoy Cielo an nasabi na preparasyon pareho san pagbutang mga pasilidad nan ekipahe para sa okasyon.

An mga pasilidad nan ekipahe sa Irosin Lake boot man na padagos magamit para sa mga masurunod pa na mga aktibidad pareho san team building san mga opisina, grupo, magbararkada o maging pamilya.

Base kan Meyor Pidoy Cielo, bilog an suporta na inhahatag san Lokal na Gobyerno san Irosin sa mga aktibidad pareho san KAB Festival. Dagdag pa niya na suno ini sa misyon nan obheto san Irosin na maging sentro an bongto kan mga pang-probinsiya, rehiyon nan maging nasyonal na mga programa na makadanon sa pag-uswag san sustinable na turismo nan pangkabilugan na ekonomiya san Irosin.

#PARASAIROSIN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s