Hilinga

An mga dahon–palan–nagtatabyon.
Sisay maka-isip kan pangangaipo?
Sisay makarumdom na iuro-otro?
Manlaen-laen na kusog, duon
kan tuklang, hiro na may marambong
na pigtataram.
Nugad pigsurusampilong kan dai,
nugad garo sana aki na pigtatapi-tapi.
Sisay naggakod ki rason?
Kisay naaampos an kurdon kan mala?
An mga dahon na ini, minsan buhay na
sa saindang berdeng dugo, minahiro
na minahiro na garo nanunungosungo.
Ay, ako pigsermonan, pigdidildilan
an sakong kamaangan.
“Ako minasayaw, ta sako may nagsugo.”


sinublian kay Suralista

Setyembre 29, 2012. Karangahan.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s