Albay Writers’ Workshop

Kinseng (15) parasurat hali sa manlaen-laen na banwaan sa Probinsiya kan Albay an mapipili na mag partisipar sa tulong (3) aldaw na workshop, puon Mayo 20 sagkod 22, sa Bicol University Tabaco Campus sa Syudad kan Tabaco.

Huni an mga kwalipikasyon kan mga pwedeng mag-intra sa workshop:

 1. Residente kan probinsiya kan Albay
 2. Nagsusurat sa arin man na Bikol sa Albay.
 3. An aplikanteng dai pa nag-18 anyos kaipuhan magtaong consent hali sa magurang o nag-aataman.

Igwang tulong kategorya an workshop: rawitdawit, osipon, buda halipot na dula. Pigtutugutan na mag-intra an sarong aplikante sa sobra sa sarong (1) kategorya. Kaipuhan magpadara an aplikante ki portfolio kan arin man digdi: koleksiyon ki limang (5) rawitdawit, o tulong (3) osipon, o sarong (1) halipot na dula. Kaka’gan an koleksiyon ki sarong title page kun sain nakakaag an pseudonym buda table of contents. Kaipuhan dai pa nagluwas sa sarong publikasyon an ipapadarang mga gibo.

An portfolio dapat nakasurat sa Arial, 12 an sukol kan font, na may pigsararong (1) pulgadang margin an gabos na gilid. Isasabay man sa portfolio an sarong selyadong sobre kun sain nakakaag an a) totoong pangaran kan parasurat, b) sarong papel na bionote, 2×2 na litrato, address, email, buda pwedeng kontakon na numero, c) sarong (1) CD kun sain naka-save an portfolio sa Rich text format (.rtf) o MSWord (.doc o .dox).

Ipadara an mga portfolio kay:

Jimple Borlagdan
P-1 Pawa, Tabaco City 4511
O sa e-mail: albaywritersworkshop@yahoo.com

Libre an pagkaon buda katurugan para sa mga mapipiling aplikante. An deadline kan pagpasa sa email iyo sa Abril 15, 2011. An mga ipinasa sa paagi kan koreo aakuon kun may timbre kan post office na Abril 11, 2011.

Advertisement

One thought on “Albay Writers’ Workshop

 1. Kasarig

  Nata malakaw kang solo sa dalan,
  Mantang digdi man lang ako.
  Pigtatanaw taka sa kada agi mo,
  An lagapak kan saimong sandalyas,
  Bisto ko na arog kan
  Ragitnit kan samuyang puerto.
  Aram ko, na kasarig taka,
  Asin siring sako, ika.
  Mari na, kita mamasyar mantang
  Dae pa an sulnopan.
  Mag-orolay, magkaranta
  Asin isumbil ta an alak,
  Mientras na siya mahamis.

  Dae ko mabilang an mga aldaw,
  Dae ko mabilang an mga ngarakngak.
  Mahamis pano an ulok mo nakakaulakit.
  Guiromdom ko an enot na pagtuparan ta,
  Mauran kaito, an panganoron nadadagit,
  Siring kan imahe sa saimong lahog.
  Alagad kan nagpabisto ako,
  Namumurak man palan an ngabil mo.
  Bagang rosas sa tig-initan,
  Makinang, mahamoton
  Arog kan hangaw nin omboy.
  Nata? Lingaw mo na amiga?
  Mari na kita mangiturugan,
  Mantang dae pa an sirangan.
  Mag-orolay, magkaranta,
  Asin ngiritan ta an buhay
  Mientras na siya mahamis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s