Rawit-dawit hale sa sarong pahina

Facebook has become not only a site for social networking but it also transformed into a page where people’s whispers can be heard, where shouts are softened (or otherwise increased to trigger quarrels), and where artists can find ways to express themselves.

Sa mga artists, saro na diyan si Praning’s Korner Taga Legazpi (Angelito Madrilejos) kun saen an saiyang computer keyboard nagpopoon na mag-uran ki rawit-dawit. Sa ibaba an saro sa sinalod na rawit-dawit hale saiya:

Uran

by Praning’s Korner Taga Legazpi

nag bagsak na ang mga sadit na dyamante
panganoron ang nag linga ki bastante
nagpoon na ang tugtog sa atop
siram sana kan sabaw na mainit mag higop
pighahale ang pagal ko
kan kansyon sa pagbagsak sa tinampo
maluwas mga aki sige ang karigos
sa uran maogma maski nag titios

sa pag uran nahuhugasan ang dalan
sa pag pundo na malinigan man lamang
sige sana ang durudalagan
mandadakop ki sira sa may kabasan
punpuna na ang binalaybay
ta grabe na ang saguso mga manoy asin manay

uyan ako man maluwas ta makarigos
para mapara ang sa puso ko ang paglimos
kan saimong pagkamoot na dai ko masasabing sakuya
pag bagsak kan uran matatakluban sakong luha
madya ta ang uran malipot lipot
arog kan saimong pagkamoot

 

(Source here)

Advertisement

7 thoughts on “Rawit-dawit hale sa sarong pahina

 1. Nangigirirabo ako kang mabasa ko ang rawitdawit na ini sa kadahilanan na ngunyan ko lang nahihiling paluhayluhay na dakol palan ki mga maurag na tugang kitang makata digdi sa legazpi.
  Maray man na ining mga uragon tang tugang nakaisip na buhayon giraray ang paggibo ki rawitdawit ta bihira nang marhay na may nauunambitan kitang pararawitdawit. Magayon man tabi Mr. Carizo na naifeature mo digdi ang mga parakantang bikolano, saka ngunyan ko lang ngani naaraman na dyan palan sa san roque may mga tugang kitang mga mauurag. Arog halimbawa kang butang parakanta na gari nahiling ko sa may simbahan, dai ko aram maurag palan kumanta. Igwa palan kita digding andrea bocelli.
  Nagdadakol na ang mga facebook pages na nahihilingan ta ki mga tawong arog ki Korner taga Legazpi, pero sana ang mahahagad ko lang ining mga tawong ini maurag na tultol, bako maurag lang kung nakachongki. Peace!

  1. @ manay Lily Bugan : salamat tabi na namuyahan mo man ang sarong rawit dawit ko
   dapat talagang ituro liwat sa eskwelahan ang rawit dawit

   1. @Praning’s Korner Taga Legazpi,

    Salamat man tabi saimo sa makabagbag damadamin mong tula na masasabi kong unique talaga ang style. Sana dakol pa digdi sa Legazping kaparehas mong praning na magpahiling man kan saindang urag.

    Gusto ko man tabi magpaaram saimo ta gusto kong maglink sa facebook page mo kan sakuyang project sa facebook na ang titulo Lily Bugan’s Notes (Mga Nota ni Lily) na koleksyon kan sakuyang sinurat sa Bikol, Ingles asin Spanish tungkol sa buhay Albayano. Sana tanggapon mo ang request ko tabi kang project kong ini na iaapload ko pa lang sa facebook.

    salamat asin mabuhay ang mga uragon!!!

 2. Lily Bugan:
  Primero, Iyan ba talaga an tunay mong ngaran?
  Ikaduwa, an pigsasabi mong buta, si Angelo ito, taga-San Roque. Igwa akong tulong video na ginibo saiya. Kun gusto mong dangogon, magduman ka sa pahina ko. Sana magustuhan mo.

  1. @dan,

   Nagduman na ako sa youtube account mo, duman ko palan nahiling ito dahilan sa link digdi sa biklish, sa kantang anong ogma. Masasabi ko lang, malaniton na maray itong duwang parakanta na kinuahan mo ki video, dakulon ang mga tawo, lalo na mga nasa ibang bansa, ang napaogma mo. Saro ako sa mga gusto magpasalamat saimo sa dakulaon na bagay na nagibo mong ini.

   Pag abot duman ki Angelo, masasabi mo talaga sa paghiling kang video na talagang mati niyang marhay ang saiyang pigkakanta, magpuon sa saiyang tono kang boses buda pagsuriyaw na gari baga binayaan kang agom habang nasa kasiraman.

   Dakol pa man kitang ibang mga artists digdi sa Legazpi na sana mafeature mo man tabi manoy dan, bako lang parakanta, kundi mga parasurat buda parapinta. More power to you!

 3. Uragon ka talaga padi sain m0 kinukua ang mga araromon ang mga mensahe na magayunon pag basahon buda pag dangugon ika tunay na uragon;)mensahe mong pinaabot sa saimong mga kahimanwa na magkauroyon asin magkasararo kita magpatinarabang tabang magka urobod ta ang bikolano bako sa uragon qndi mabooton mahiguson marahayon sain man magduman basta bikolano ka URAGON KA:)

 4. magayon na pagsilngan
  a patak ka uran
  naguurunaan sa balisbisan
  magayon pagrungon
  a himno ka langit…..

  narumruman ko pa
  ko ako sadit pa
  huba pa nganing minatampisaw
  sinasalud….ninanamitan
  an luha kan kamuyahan
  hale sa langit
  na istaran ni kagurangnan..

  jomark baynado

Leave a Reply to dan pinto Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s