Author: J.A. Carizo

Albay’s EO No. 25: Border Control Restrictions of Albay

Su gabos na malaog sa Albay (Inbound Travelers), kaibahan na ang mga Authorized Persons Outside Residence (APOR) kinakaipuhan na magprsentar sa border nin negative result ki maski arin sa Antigen Test, Saliva Test o RT-PCR Test. Hapot (H): Taga ibang probisnya po ako pero digdi man sana sa Bicol kaipuhan ko pa magpahiling ki negative … Continue reading Albay’s EO No. 25: Border Control Restrictions of Albay

Is Bicol the next India in terms of COVID-19 situation?

The medical groups in the Bicol Region appealed to the Inter-Agency Task Force (IATF) on Infectious Diseases to place Bicol in the enhanced community quarantine to control the surge in cases. Otherwise, they claim, Region 5 may be the next India in terms of COVID-19 situation. In a signed by the presidents of the Albay … Continue reading Is Bicol the next India in terms of COVID-19 situation?

Rawit-dawit kan Mayo Bente-Uno

Sa panurat ni Inso Ubalde Sa Irosin may mga dayo na nag-arabot, pinangunahan san sayo na Amorangot, kay tuyo nira an pagsabrag sin maraot. Diri matugot an mga Irosanon, alagad armado sira sin sabà na malaniton, panibyà, badil, nan posisyon na kinab-anon. Si Santa Salome sinibyaan ni Atutubol na nakipa-unit, nan sagkod sa langit (cielo) … Continue reading Rawit-dawit kan Mayo Bente-Uno