Tag: Traditions

An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”

Even before the Spaniards came, Bicolanos already believe in spirits. Bako tabi su ispiritung nakakaboyong. Ini su mga inaapod na "tawong-lipod". Kapamilya sinda kan mga inaapod na duwende, engkanto, asin iba pa. Pero literally speaking, igwa man ki mga tawong-lipod na puwede mo mahiling, makaptan, asin maka-istorya. Ini su mga tawong lipod sa ngonyan na … Continue reading An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”

Advertisement