An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod”

Even before the Spaniards came, Bicolanos already believe in spirits. Bako tabi su ispiritung nakakaboyong. Ini su mga inaapod na “tawong-lipod”. Kapamilya sinda kan mga inaapod na duwende, engkanto, asin iba pa.

Pero literally speaking, igwa man ki mga tawong-lipod na puwede mo mahiling, makaptan, asin maka-istorya. Ini su mga tawong lipod sa ngonyan na panahon na mga silent achievers, writers, philantophists, poets, etc. Habo lang ninda maging limelight. An iba nasusupog, an iba habo maging self-serving, asin an iba mas gusto an dai nabibisto. Ini su sinasabi ni Atty. Benjie kan Bulan Observer na an pangaran, Anonymous. Minsan man, an iba dai nadidiskubre dahil su mga tawong dapat magbisto saiya iba man an hinihiling. Pinaka-simpleng ehemplo iyo an eleksiyon kung saen su mga botante mas hinihiling asin mas ibinoboto su sikat (artista, komentarista sa radyo) bako su mga tunay na kuwalipikadong kandidato.

Continue reading “An rawit-dawit kan sarong “tawong-lipod””

Advertisements