Tag: Memories

Ang kanta ni Papa

The only times I hear my father sing are during Holy Weeks. Ang kanta niya, 'pasyon'. Su dakul na " ahahaahhhh". Which reminds me of Tarzan. Pero bako po siya si Tarzan. Bako man siya kapamilya ni Barok dahil mestizo siya. Mana kay lolo na maputi, halangkaw ang dungo saka garo may halong Kastila. Anyway, … Continue reading Ang kanta ni Papa