Tag: Literature

An Pag-imon nin Sambay

By: Nery Nuyda Ronatay Sa katotohanan maimon kong sambay An satuyang minamawot sa mga pagtaram Iyong pagkamoot na luway-luway nangingidam Bagay na gusto niyatong tunay makaputan Bako sanang pirming mapangatorogan. Nata, bako daw kitang tunay na mga para-habol Sa unibersong nakabado kan satuyang ilusiyon? Bakong kita nanggad ang matinios na santo Duman sa satuyang mamuraway … Continue reading An Pag-imon nin Sambay

Advertisement

Tigsík

When television was still a fortune, Bicolano families used to gather around a transistor radio weeknights and listen to Zimatar and his adventures. In Albay, the ritual would usually start at six o' clock to listen also to the "rawit-dawit" and "tigsik" . The ritual died, though, not because Zimatar finally defeated Eng-eng but because … Continue reading Tigsík