Tag: Language

Mapanos na Ginatan An Satuyang Tataramon

Ni Jimple Borlagdan Domingong aga na sana baga an reparo kong oras para sa Bikol. Apisar kan mga misa sa simbahan, itawan man ki halipot na oras sa radio an sadiring tataramon. Sa kadaklan dulo na sa mga kaakian, nagpupuon na ining maging garong bisita sa sarong museo. Sarong pagirumdom na sana na igwa palan … Continue reading Mapanos na Ginatan An Satuyang Tataramon

Lubuagan Bicol version?

Lubuagan is a fourth class municipality in the Province of Kalinga in the Cordillera Region. The lingua franca in the municipality is "Lubuagan" just like Bikol for the Bicolanos. According to studies, school drop out rate in the municipality is high and one reason for this is the medium of instruction which is Filipino and … Continue reading Lubuagan Bicol version?

An Lenguaheng Bikolnon

While writing the piece "US Political Cleavages: When Sex and Race Collide" for my politechwatch blog, I remember the two presidential aspirants from the Democratic Party, Hillary Clinton and Barack Ubama. Si Ubama, nagtaram pa ki Kastila para ilusyunan an mga Latino. Garo baga si Mig Zubiri na taga Mindanao pero nagtaram ki Bicol sa … Continue reading An Lenguaheng Bikolnon