Tag: Language

Mapanos na Ginatan An Satuyang Tataramon

Ni Jimple Borlagdan Domingong aga na sana baga an reparo kong oras para sa Bikol. Apisar kan mga misa sa simbahan, itawan man ki halipot na oras sa radio an sadiring tataramon. Sa kadaklan dulo na sa mga kaakian, nagpupuon na ining maging garong bisita sa sarong museo. Sarong pagirumdom na sana na igwa palan … Continue reading Mapanos na Ginatan An Satuyang Tataramon

Advertisements