Tag: Jimple Borlagdan

Kanta sa Duwang Prutas

ni: Jimple Uy Borlagdan Namuot ako  sa sarong mansanas Ay, ko ta an gayon palan panluwas parong makadara, unit mahalnas dai ko pinsar an unod 'tang tagas! Kunit ko tinilad ki sarong pili babaying an unit siring kan banggi mga tangga kan saiyang sadiri nagnanatok pag rarom naglalabi. Mamudo ki bunga arog sa buta magbulong … Continue reading Kanta sa Duwang Prutas

Advertisement

Paukod

ni Jaime Jesus Borlagdan Muya takang paogmahon pero dai ko na aram. Nawara na ako sa pakamidbid kan mga dalan pasiring sa saimong daghan. Pano na ngani ito? An paulukon ka? An kahurunon ka sagkod maging tubig an mga bituon sa itom na magdamlag? Sain na ngani an lindok mo, an mga malumoy mong parte … Continue reading Paukod

Turog na an Gabos

Uni an ika-duwang sonata hale sa Bandang Jimple Borlagdan. An titulo kaini iyo an "Turog na an Gabos" na kinomposir kan Marso 7, 2007 sa Pawa, Siyudad nin Tabaco sa Albay. An liriko asin MP3 kan sonata iyo an minasunod: TUROG NA AN GABOS Malakaw kita sa banggi pagturog na an gabos pagturog na an … Continue reading Turog na an Gabos