SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino

“SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino” Ni Kristian Sendon Cordero

3 thoughts on “SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino

  1. sain ko po pwede mahiling su mga halimbawa kang rawitdawit? pwera po kaining libro.may online book po kamo?

    1. hi joan. salamat sa pagbisita. kung samples hale sa librong Santigwar, pasensiya na po, wara kita. kung anything na rawit-dawit, click mo lang ang link na “Tigsik o Rawit-dawit” sa toong parte kan page na ini under “Categories”. puwede ta man kontakon si an kag-lagda kan libro na si Mr. Cordero. kung gusto ka, itao ko saiya an e-mail mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s