Siisay an mas maurag: Mga Pilipino o mga Europeo?

My friend and I just had conversation the other day and we were talking about the weather. He said that almost all Europeans are weather conscious and they finalize their schedules based on the weather forecast. Halimbawa, kung gusto ninda na magkawat ki football (their primary game just like basketball is to Filipinos), iniiling muna ninda an weather forecast.

Which is the exact opposite with the Filipinos. Here in the Philippines, we fix the schedules first before we look at the weather forecast. And during the date of the event, we offer eggs so that it will not rain. As to what is the basis for that and as to how the eggs influence the weather, we do not know. Pero minsan totoo man. Dai talaga minauran. Gustong sabihon, mas maurag ang mga Pinoy sa ibang lahi.

Ikaduwa, bako lang ang panahon an nakokontrol kan mga Pilipino. An mga Bikolano ngani, kaya pang i-predict kung ano’ng klase an kakasalon. Thus:

Nag-uran, nag-init
May kasalon na duwang panit;
Nag-init, nag-uran
May kasalon na duwang gurang.

Kidding aside, however, these just show how far the Europeans are from us. First, The Europeans are weather-conscious because they have good weather forecasters. Digdi sa Pilipinas, wara. Mala ngani ta nangyari su makaguru-girabong trahedya kan Reming kan 2006. So, how can we depend on the forecast kung palpak man pirmi?

Ikaduwa, dahil sa maurag ang forecasting system ninda, lalo nindang nama-maximize an saindang mga oras. They can think of alternatives when they become certain na dai sinda puwede magkawat ki football dahil ma-uran. Digdi sa Pilipinas, wara. Nasirong na lang sa harong. An mga ngtatrabaho sa konstruksiyon, minauli na lang asin nagsasayang lang ki pamasahe. Worse, the daily wage earners don’t earn a dime for the day because they cannot work due to weather conditions.

Rason naman kan PAG-ASA, dipisil umasa sa maray na forecast dahil lapa na an mga gamit. Ikaduwa, naghaharalean na an mga eksperto sa weather forecasting dahil masyadong hababa an sweldo kan mga ini. Kaya nagdudurumanan na lang sinda sa abroad. Kung arog kaini an sitwasyon, lalo talaga kitang nababayaan kan mga taga-ibang nasyon, lalo na kan mga Europeo, sa dalagan pasiring sa pag-asenso. Kun nangungulputan na kita, masasabi ta pa kaya na mauurag an mga Pilipino?

Advertisement
  • Uncategorized

2 thoughts on “Siisay an mas maurag: Mga Pilipino o mga Europeo?

  1. ang europeans kaya weather conscious ta kadalasan pirming malumlom ang panahon saka nagturutagiti. Maski ngani an summer lalo na sa northern part dai nabibilog an tunay na summer. Sa Paris, maski summer malipot lipot, kaya pag nagluwas an hading aldaw, an mga tawo garu mga ugut. Malatag na sa mga lawn ta ma sunbathing. Siring sinda kaiyan ka harog kan aldaw. Bakong harog digdi satu sa Pilipinas na maski ngani naguuran ata ta nagluluwas an aldaw.
    Iyan ang rason kung nata sinda tuod sa weather forecast.

  2. Hey, I really enjoy your blog. I have a blog too in a totally unrelated field (Online Stock Trading) but I like to check in here on a regular basis, just to see what’s going on and it’s always interesting to say the least. It’s always entertaining what people have to say.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s